Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Komunikat Komisji Europejskiej ws. pojęcia pomocy państwa

data: 2016-05-25 16:01:18

W dniu 19 maja 2016 r. na stronach Komisji Europejskiej ukazała się informacja prasowa związana z opublikowaniem Komunikatu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1782_en.htm

Dotacja na produkcję energii OZE

data: 2015-11-03 09:23:05

Od 30 listopada 2015 roku uruchomione zostanie działanie 5.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Dofinansowanie przeznaczone jest na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. Szczegóły: działanie 5.1 ...

dotacje unijne na lata 2014-2020 ruszają

data: 2015-03-31 14:13:20

Pierwsze konkursy z programów ujijnych ruszają lada chwila. Już w maju uruchomiony zostanie konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W pierwszej kolejności finansowane będą dziedziny i branże, które mogą przynieść wyższy wzrost gospodarczy oraz nowe miejsca pracy. UE wesprze rozwój nowoczesnych technologii, małych i średnich firm, będzie też nadal finansować modernizację m.in. dróg, kolei, budowę obwodnic, finansować aktywizację zawodową bezrobotnych. Pieniądze trafią też na rozwój sieci żłobków, przeszkoli, domów seniora, transport publiczny w miastach.

Na lata 2014–2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To ...

Dotacje unijne: Trwają konsultacje Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

data: 2013-09-03 12:45:10

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje największego programu w nowej perspektywie 2014-2020 - Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ponad 100 mld zł planowane jest do rozdysponowania w najbliższych latach na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę.

Jak zapowiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło najwięcej, bo ponad 17,5 mld euro, ministerstwo planuje przeznaczyć na sektor transportu, czyli na drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Drugi w kolejności będzie sektor środowiska – ...

Źródło; MRR

Dotacje unijne dla firm - ruszył nabór wniosków z działania 4.4 POIG

data: 2013-06-03 23:20:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Czas trwania naboru:
15 maja - 5 czerwca 2013 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I w 2013 r. rundy aplikacyjnej wynosi 850 000 000,00 zł.

Poziom i wysokość ...

Źródło: parp.gov.pl

Dotacje unijne podlaskie - wyniki oceny formalnej dla działania 1.4 RPO WP

data: 2013-02-20 10:05:31

Województwo Podlaskie:
Ogłoszone zostały wyniki oceny formalnej działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw RPO WP.
Ze 146 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną przeszło 117 wniosków na ogólną wartość 370.370.834,57 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 151.827.818,93 zł.
Odrzuconych ze względów formalnych zostało 27 wniosków na ogólną wartość 58.295.430,01 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 22.447.934,78 zł.

Z przyjemnością informujemy iż wszystkie projekty przygotowane przez naszą firmę uzyskały pozytywną rekomendację.

Źródło: Wrota Podlasia

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.