Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Ruszyły konkursy pilotażowe w ramach PO KL w województwie podlaskim

data: 2007-11-12 13:02:34

30 października 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków do dwóch konkursów pilotażowych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

1. Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z zakresu m.in.:

* identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, organizacji warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
* wsparcia psychologiczno- doradczego osób wchodzących i powracających na rynek ...

Nowe zasady udzielania kredytu technologicznego

data: 2007-10-11 11:33:33

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało o planowanej zmianie zasad udzielania kredytu technologicznego.

Kredyt technologiczny udzielany będzie firmom przez banki komercyjne, a o jego częściowej spłacie, w postaci premii technologicznej, decydować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego – to główne założenia projektu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, przyjętej przez rząd 9 października br. Ponadto Fundusz Kredytu Technologicznego zostanie zasilony kwotą 409,5 mln euro ze środków unijnych.

Kredyt technologiczny został ujęty w działaniu 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata ...

Źródło: MRR

Komisja zaakceptowała programy: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz 5 programów regionalnych

data: 2007-10-02 14:16:58

2 października 2007 r. komisarz Danuta Hübner uroczyście podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz pięć regionalnych programów operacyjnych dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego i podkarpackiego.

Akceptację Komisji Europejskiej wcześniej uzyskały programy: Kapitał Ludzki i Pomoc Techniczna oraz 5 programów regionalnych dla województw: dolnośląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i śląskiego. Dziś uroczyście rozpoczynamy perspektywę finansową 2007-2013.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

I nabór projektów w ramach INTERREG IV C

data: 2007-09-29 04:19:33

21 września br. rozpoczął się I nabór projektów w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

Nabór projektów w ramach programu INTERREG IV C potrwa do 15 stycznia 2008 roku.

Dokumenty dotyczące programu są dostępne na oficjalnej witrynie internetowej programu pod adresem: www.interreg4c.net.

Pytania w języku polskim dotyczące programu INTERREG IV C można kierować drogą elektroniczną na adres: teresa.marcinow@mrr.gov.pl.

Źródło: funduszestrukturalne.gov.pl

Program Kapitał Ludzki zaakceptowany przez Komisję Europejską

data: 2007-09-29 04:13:20

27 września 2007 r. Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Vladimir Spidla uroczyście podpisał decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Program ten jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet to 11,4 mld euro. Środki te będą przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty, na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników.

Rozmowy między stroną polską a przedstawicielami Komisji ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

data: 2007-09-29 03:56:36

Prekomitet Monitorujący PO Kapitał Ludzki przyjął ogólne kryteria wyboru projektów dla PO KL oraz szczegółowe kryteria dla projektów, które zostaną uruchomione w trybie pilotażowym.

Zgodnie z art. 60 i 63 rozporządzenia nr 1083/2006/WE z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Komitet Monitorujący Program Operacyjny analizuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego, natomiast do zadań Instytucji Zarządzającej należy zapewnienie, iż projekty są wybierane do finansowania zgodnie z ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.