Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Rusza nabór wniosków do Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych

data: 2007-09-26 06:28:22

26 września br., podczas konferencji inauguracyjnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Michał Seweryński oraz Øystein Djupedal, norweski Minister Edukacji i Badań otworzą nabór wniosków do Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych.

Fundusz jest grantem blokowym wydzielonym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), w ramach Priorytetu nr 6: Badania Naukowe.

Jego celem jest budowa oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi naukowcami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną środowiska i ochroną zdrowia. Rolę Operatora Funduszu pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie, do którego zadań ...

Źródło: www.eog.gov.pl

Zakończenie negocjacji Programu Infrastruktura i Środowisko z Komisją Europejską

data: 2007-09-22 04:58:31

20 września 2007 roku odbyło się ostatnie techniczne spotkanie negocjacyjne w Warszawie dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Podczas spotkania uzgodniono kwestie dotyczące m.in. opisu poszczególnych priorytetów, linii demarkacyjnej oraz komplementarności w stosunku do innych programów operacyjnych, w tym również programów finansowanych w ramach EFFROW i EFR, kwalifikowalności przedsięwzięć w ramach poszczególnych funduszy (Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), zasad możliwości częściowego finansowania dworców kolejowych, nazw dla priorytetów.

W ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja po konsultacjach społecznych

data: 2007-09-20 01:23:02

18 września zakończono prace nad przygotowaniem Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Wprowadzone zmiany uwzględniają wyniki negocjacji Programu PO KL z Komisją Europejską oraz uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, które zakończyły się 31 sierpnia br.

Wprowadzono szereg zmian zarówno o charakterze technicznym, jak i merytorycznym.
Najważniejsze z nich to:
- doprecyzowanie kategorii beneficjentów wraz ze wskazaniem realizatorów wsparcia w ramach projektu,
- ujednolicenie zapisów dotyczących cross – financingu,
- poszerzenie ...

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl

System realizacji Programu Kapitał Ludzki

data: 2007-09-18 04:00:05

Opublikowany został dokument Systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SR PO KL). Jego celem jest przedstawienie zestawienia zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Kapitał Ludzki (PO KL), obowiązujących Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające.

Dokument składa się z VII części, których zawartość była przedmiotem konsultacji ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL. Do każdej części dołączone zostały odpowiednie załączniki zawierające obowiązujące wzory dokumentów, jakie powinny być stosowane przez wszystkie instytucje.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C zatwierdzony przez KE

data: 2007-09-18 03:52:54

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 września 2007 roku został zatwierdzony Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

Program INTERREG IV C jest realizowany w ramach celu 3. polityki spójności Unii Europejskiej - Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Działania podejmowane w ramach tego programu będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. INTERREG IV C w edycji w latach 2007-2013 stanowi kontynuację dotychczasowych programów międzyregionalnych INTERREG III C i umożliwia współpracę partnerów z wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Priorytety programu obejmują tematykę innowacyjności ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Nabór wniosków do INTERREG IIIA

data: 2007-09-13 10:03:36

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza gminy i uprawnione instytucje do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska (województwo zachodniopomorskie).

Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących działaniach:
DZIAŁANIE A-1 – Współpraca przedsiębiorstw
DZIAŁANIE A-3 – Marketing Regionu
DZIAŁANIE E-1 – Podnoszenie kwalifikacji
DZIAŁANIE F-1 – Współpraca kulturalna, społeczna i komunalna
DZIAŁANIE F-2 – Inwestycje na rzecz kultury i oświaty ...

Więcej na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.