Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:KE przedstawia propozycje lepszego wykorzystania funduszy europejskich

data: 2007-09-11 12:27:50

Komisja Europejska domaga się lepszego wykorzystania funduszy na cele badań naukowych, innowacji i spójności.

W przedstawionym dokumencie programowym Komisja Europejska oferuje władzom krajowym i regionalnym wskazówki, w jaki sposób można powiązać programy polityki spójności z finansowaniem badań naukowych i innowacji w ramach siódmego programu ramowego na rzecz badań oraz programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji. Jednocześnie wzywa ona państwa członkowskie i regiony, aby same przejęły główną rolę w staraniach o jak najlepsze wykorzystanie funduszy europejskich, które są do ich dyspozycji.

Źródło: europa.eu

Dotacje unijne: Pierwsze województwo ogłasza harmonogram naboru projektów

data: 2007-09-10 12:56:46

Województwo małopolskie jako pierwsze ogłosiło harmonogram naboru wniosków o unijne dotacje z regionalnego programu operacyjnego.

Znamy terminy naborów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwsze z nich ogłoszone zostaną już w tym roku i będą dotyczyły dróg regionalnych, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz gospodarki wodno-ściekowej. Nabory potrwają aż do roku 2013.

Podczas XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy komisarz komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner w obecności marszałka województwa Marka Nawary oraz pozostałych członków zarządu podpisała Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Dzięki ...

Źródło: www.malopolskie.pl

Zakończenie negocjacji PO RPW z Komisją Europejską

data: 2007-09-07 15:33:07

6 września 2007 r. w Brukseli zakończono negocjacje Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

W spotkaniu, ze strony polskiej uczestniczyli: sekretarz stanu w MRR Władysław Ortyl oraz dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych Agnieszka Kapciak. Komisję Europejską reprezentowali: dyrektor ds. interwencji w Bułgarii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii i ds. IPA/ISPA, DG ds. Polityki Regionalnej Jean-Marie Seyler; zastępca dyrektora Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Pascal Boijmans oraz Witold Willak z DG Regio.

Podczas spotkania uzgodniono kwestie ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Pierwsze programy regionalne oficjalnie zaakceptowane przez Komisję Europejską

data: 2007-09-06 15:00:30

6 września 2007 r. w Krynicy komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner, minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka oraz przedstawiciele pięciu zarządów województw: dolnośląskiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego podpisali postanowienia Komisji Europejskiej o akceptacji Regionalnych Programów Operacyjnych.

W uroczystości uczestniczyli marszałek województwa dolnośląskiego Andrzej Łoś, marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara, marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak oraz członek zarządu województwa śląskiego Jarosław Kołodziejczyk.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Wsparcie edukacji z funduszy UE

data: 2007-09-05 09:07:46

Jak zapowiada minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, na konferenecji prasowej, która odbyła się 3 września b.r., w latach 2007-2013 na wsparcie edukacji przeznaczonych zostanie pięciokrotnie więcej środków niż dotychczas. Na projekty z zakresu edukacji wydatkowanych będzie ok. 13 mld zł pochodzących z regionalnych programów operacyjnych i Programu Kapitał Ludzki.

W perspektywie finansowej 2004-2006 w ramach ZPORR i SPO RZL podpisane zostały umowy o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji na kwotę 2,7 mld zł. Projekty związane z rozbudową infrastruktury edukacyjnej, tzw. projekty twarde, uzyskały dofinansowanie ze środków ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Drugi nabór wniosków w ramach działania 1.3 SPO Transport

data: 2007-08-31 12:53:07

Instytucja Pośrednicząca SPO Transport ogłosiła rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Rozwój systemów intermodalnych.

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępnych w ramach działania, wynosi 5 800 000,00 PLN i może ulec zmianie po oszacowaniu poziomu oszczędności w innych działaniach SPOT.

Zamknięcie naboru wniosków nastąpi 24 września 2007 r.

Źródło: www.spot.gov.pl

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.