Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:PO RPW pod lupą Akademii Twórczej Przedsiębiorczości

data: 2007-08-30 02:49:39

Pogłębianie różnic w rozwoju poszczególnych regionów nie służy ani gospodarce ani społeczeństwu – mówił sekretarz stanu w MRR Władysław Ortyl przedstawiając założenia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej uczestnikom seminarium Akademii Twórczej Przedsiębiorczości. Spotkanie odbyło się w dniach 24 – 27 sierpnia w Sandomierzu.

Zdaniem wiceministra Władysława Ortyla PO RPW jest programem nowatorskim. – W skali naszego kraju były różnego rodzaju strategie regionalne, strategie sektorowe, ale taka strategia ponadregionalna, która łączy pięć województw jest ewenementem na skalę europejską – tłumaczył ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Poziom wdrażania funduszy strukturalnych – stan na 31 lipca 2007

data: 2007-08-29 10:05:25

Kwota wydatków wypłaconych beneficjentom z kont programowych wzrosła w lipcu 2007 r. o ponad 1 mld zł do poziomu 16,79 mld zł, co stanowi 51,7 proc. alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006. W dalszym ciągu utrzymuje się wzrost tempa dokonywania refundacji odnotowany w II kwartale 2007 r.

Wnioski o dofinansowanie
W ramach wszystkich programów operacyjnych perspektywy finansowej 2004-2006 do końca lipca 2007 r. beneficjenci złożyli poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE o wartości 73,2 mld zł, co stanowi 225,3 proc. alokacji dla Polski na lata 2004-2006. W lipcu 2007 r. złożono wnioski jedynie w 26 ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Uszczegółowienie RPO WP 2007-2013

data: 2007-08-27 13:59:44

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Jednostka Zarządzająca przygotował projekt Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt uszczegółowienia oraz formularz zgłaszania ewentualnych uwag dostępny jest na stronie internetowej Wrota Podlasia.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

Lista kluczowych inwestycji na lata 2007-2013 do PO IiŚ oraz PO IG

data: 2007-08-27 13:41:05

W poniedziałek, 27 sierpnia br. podczas konferencji prasowej minister Grażyna Gęsicka omówiła listę kluczowych inwestycji na lata 2007-2013 do Programów Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka.

Łącznie na liście indywidualnych projektów kluczowych do Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka znalazło się 350 inwestycji o całkowitej wartości 42,5 mld euro. Wykaz projektów zostanie opublikowany w postaci obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Na liście podstawowej znalazło się 256 projektów: 140 w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz 116 w Programie Innowacyjna Gospodarka. – ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Program Wsparcia dla technostarterów (dotacje unijne)

data: 2007-08-24 09:35:56

Trwa nabór wniosków do Programu Wsparcia dla technostarterów.

Program Wsparcia dla technostarterów ma na celu wzrost liczby nowo tworzonych innowacyjnych przedsiębiorstw. Kierowany jest do osób, które planują podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego rozwiązania, którego są twórcami lub do którego posiadają prawa.

Pod pojęciem technostartera należy rozumieć przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą na terenie parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości oraz zamierza podjąć działalność innowacyjną zgodnie z biznes planem opracowanym przez ośrodek KSU w ramach usług objętych wsparciem w tym ...

Źródło: PARP

Postępy we wdrażaniu Mechanizmów Finansowych

data: 2007-08-23 12:32:33

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało na swojej stronie internetowej informację o konferencji prasowej na temat wdrażania Mechnizmów Finansowych.

Konferencja odbyła się dnia 22 sierpnia, a okazją było zakończenie pierwszej połowy okresu wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W konferencji wziął udział wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Mikuła.
Wiceminister podsumował dotychczasowe nabory wniosków oraz zapowiedział uruchomienie ostatniego na przełom roku 2007 i 2008.

'Jesteśmy w połowie okresu wdrażania Mechanizmów Finansowych. W tej chwili realizowane są projekty wyłonione w ramach ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.