Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Wsparcie na ochronę własności przemysłowej (dotacje unijne)

data: 2007-08-22 11:08:12

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na ochronę własności przemysłowej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że od dnia 22 sierpnia 2007 r. do dnia 31 października 2007 roku, do godz. 16.00 mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski o wsparcie na ochronę własności przemysłowej.

Dofinansowanie należy przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów opłat urzędowych, poniesionych przez wnioskodawcę najwcześniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia jego złożenia, ...

Źródło: PARP

Negocjacje Regionalnych Programów Operacyjnych

data: 2007-08-21 12:23:55

Już we wrześniu powinny zostać zaakceptowane wszystkie programy operacyjne - poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl podczas konferencji prasowej, która odbyła się 20 sierpnia 2007 r.

W połowie sierpnia zakończono w Brukseli drugą i zarazem ostatnią turę negocjacji dla 5 Regionalnych Programów Operacyjnych (programy dla województwa: dolnośląskiego, pomorskiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego). Programy te powinny być zaakceptowane na przełomie sierpnia i września. Pozostałe 11 Regionalnych Programów Operacyjnych będzie przedmiotem negocjacji w terminie od 5 do 14 września, w związku z czym do połowy września ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Za miesiąc koniec negocjacji dla RPO Województwa Podlaskiego

data: 2007-08-20 11:35:50

W tej chwili trwają jeszcze negocjacje z Komisją Europejską w sprawie zatwierdzenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Zakończenie negocjacji jest planowane na początek października. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca wstępnie przygotował harmonogram naboru wniosków do działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Według Marcina Szczebiota - kierownika referatu zajmującego się działaniem 1.4 - Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - planowany termin naboru to grudzień br.

Źródło: Wrota Podlasia

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

data: 2007-08-17 09:50:46

Zapisy Wytycznych w zakresie informacji i promocji zostały ostatecznie zaakceptowane przez ministra rozwoju regionalnego. Obowiązują one od dnia ich podpisania, tj. od 10 sierpnia 2007 r.

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji przygotowane zostały w celu zapewnienia jednolitości zasad prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich. Podstawę prawną opracowania wytycznych stanowi ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r.

Wytyczne określają podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii ...

Źródło: www.mrr.gov.pl

Koniec negocjacji 5 Regionalnych Programów Operacyjnych

data: 2007-08-16 13:10:38

Zakończyły się negocjacje z KE pięciu Regionalnych Programów Operacyjnych województw: dolnośląskiego, pomorskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i śląskiego podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe RPO będą negocjowane najprawdopodobniej we wrześniu.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Rozpoczęcie procedury naboru obserwatorów organizacji pozarządowych do Pre-komitetu PO IG

data: 2007-08-16 13:08:49

MRR rozpoczyna procedurę wyłaniania obserwatorów reprezentujących organizacje pozarządowe, w zakresie wspierania równości kobiet i mężczyzn oraz ochrony środowiska, do uczestnictwa w pracach Pre-komitetu Monitorującego PO IG.

Pre-komitet będzie realizować następujące zadania: opiniowane szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opiniowanie projektu kryteriów wyboru projektów w celu ich późniejszego przyjęcia przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 23 sierpnia 2007 r.

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.