Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Nabór wniosków do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG (dotacje z UE dla przedsiębiorstw)

data: 2006-12-22 13:14:46

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało w komunikacie, że drugi nabór projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG rozpocznie się 2 stycznia 2007 r. i będzie trwać do 16 kwietnia 2007 r. Obejmie on wszystkie 10 priorytetów przewidzianych w Programie Operacyjnym. W przypadku obszarów 2.1 Ochrona środowiska, 2.3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego oraz 2.6 Badania naukowe będzie to ostatni nabór wniosków.

W stosunku do pierwszego naboru z roku 2005 wprowadzono następujące uproszczenia:

- zrezygnowano z wymogu dołączania jako osobnych załączników planu promocji projektu i matrycy ...

Źródło: www.mrr.gov.pl

Fundusze dla przedsiębiorców w latach 2007 - 2013 (dotacje z UE dla przedsiębiorstw)

data: 2006-12-18 15:30:09

- Prawie w każdym programie operacyjnym, jaki będzie realizowany w kolejnym okresie programowania, przedsiębiorcy znajdą ofertę dla siebie - powiedziała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas XII Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbyło się 6 - 7 grudnia br. w Warszawie.

Grażyna Gęsicka wystąpiła z prezentacją nt. funduszy strukturalnych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2007 - 2013. Przypomniała na wstępie, iż w wyniku indeksacji cen z 2004 r. na ceny bieżące, kwota środków wspólnotowych na realizację polityki spójności w perspektywie ...

Źródło: www.mrr.gov.pl

Wyniki Działania 3.4 ZPORR w województwie podlaskim

data: 2006-11-22 16:10:06

Na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego opublikowano listę projektów zatwierdzonych do udzielenia dofinansowania z Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR Edycja 2006.

Na liście znalazło się 37 projektów o łącznej wartości 4 593 332,93 PLN.

Ponadto opublikowano listę rezerwową zawierającą 138 projektów.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

Nabór wniosków trwa do 12 stycznia 2007 (wnioski o dotacje z UE)

data: 2006-11-16 12:04:56

W dniu dzisiejszym ogłoszony został nabór wniosków na innowacyjne inwestycje w ramach SPO WKP 2.2.1. Wnioski można składać do 12 stycznia 2007.

Szacuje się, że budżet programu wystarczy tylko na ok. 600 projektów. Sądząc po zainteresowaniu programem można oczekiwać, że środki zostaną wykorzystane w ramach tego naboru.
Minimalna wielkość dotacji to 500 tys. zł (poziom dotacji od 40% do 70% w zalezności od wnioskodawcy i województwa).

W związku z faktem, że dotacja jest refundacją poniesionych kosztów wielu przedsiębiorców skorzysta z kredytu bądź leasingu. W takim przypadku należy dołączyć promesę kredytową / leasingową bądź ...

Dodatkowe środki finansowe dla regionów (dotacje z UE)

data: 2006-11-14 15:26:27

Minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka poinformowała, że 600 mln euro na realizację dodatkowych, dużych projektów otrzymają trzy lub cztery regiony, które straciły na wybranym przez rząd algorytmie podziału unijnych środków na lata 2007-2013. Mowa jest o województwach: śląskim, małopolskim, wielkopolskim i najprawdopodobniej łódzkie.

Dodatkowe 600 mln euro pojawi się dzięki przeliczeniu przypadającej Polsce w latach 2007- 2013 kwoty 60 mld euro na ceny bieżące. Daje to 7 mld euro więcej, co pozwala na rekompensaty dla regionów.

Dodatkowe środki przeznaczy się na duże projekty z zakresu infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, ...

Źródło: PAP

Dotacje na lata 2007 - 2013 (dotacje unijne)

data: 2006-11-02 18:42:28

Szanowni Państwo

W zakładce 'Dotacje' prezentujemy Państwu zarys Progamów Operacyjnych na lata 2007 - 2013, opracowanych na podstawie projektów przyjętych przez Radę Ministrów. Według prognoz, w latach 2007 - 2013 dotacje unijne podzielone zostaną na następujące Programy Operacyjne:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
  • Program Operacyjny Kapitał ludzki (PO KL)
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
  • Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich (PO ROW)

...

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.