Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Nowa runda dotacji na inwestycje (dotacje z UE)

data: 2006-10-20 21:15:38

Celem poddziałania 2.2.1 SPO-WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji.

W ramach poddziałania do wykorzystania pozostało 680 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie przyznane firmom wykorzystującym nowoczesne technologie. Funduszy starczy dla około 600 projektów inwestycyjnych.

Planowana runda do SPO WKP 2.2.1 ma trwać od 16 listopada br. do 12 stycznia 2007 r.


Zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w siedzibie naszej firmy celem ustalenia możliwości uzyskania dotacji na sfinansowanie Państwa ...

3,3 mld euro z UE dla przedsiębiorstw (dotacje z UE)

data: 2006-09-19 22:36:36

3,3 mld euro może trafić bezpośrednio do przedsiębiorców w latach 2007-2013 w ramach unijnego programu 'Innowacyjna gospodarka' - poinformowała na konferencji prasowej w poniedziałek minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka.

Konferencja poprzedziła dwudniowe Krajowe Forum Informacyjno- Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem Forum jest prezentacja możliwości, jakie da Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 dla przedsiębiorców chcących skorzystać z przyszłych funduszy strukturalnych.

Jak powiedziała Gęsicka, przedsiębiorcy stali się jednymi z największych beneficjentów pieniędzy z UE. Są ...

Źródło: PAP

Ułatwienia dla rolników dostosowujących gospodarstwa do standardów unijnych

data: 2006-09-07 18:17:23

Najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczące działania 'Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej' w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich to wydłużenie do końca 2007 roku terminu realizacji inwestycji w zakresie przechowywania nawozów oraz możliwość przejęcia gospodarstwa bez utraty dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Takie ułatwienia zostały zapisane w rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2006 r. nr 142 poz. 1016).
...

Źródło: na podstawie ARiMR

Podlaskie w czołówce we wspieraniu przedsiębiorczości (dotacje unijne)

data: 2006-08-07 13:13:23

Z unijnego dofinansowania w kwocie ok. 16 mld euro, które w 2007-2013 zasili polskie województewa, przeciętnie ok. 30 proc. winno zostać przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości.


Z unijnego dofinansowania w kwocie ok. 16 mld euro, które w latach 2007-2013 zasili bezpośrednio 16 polskich województw, przeciętnie ok. 30 proc. powinno zostać przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości.

Jak poinformował w czwartek na konferencji prasowej wiceminister rozwoju regionalnego Władysław Ortyl, 14 województw już przedstawiło plany finansowe wykorzystania dotacji unijnych, jakie zostaną im przekazane w latach 2007-2013.

Źródło: PAP

Wstępna wersja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 2007-2013 (dotacje z UE)

data: 2006-08-03 11:11:34

1 sierpnia 2006 roku Rada Ministrów zaakceptowała kierunkowo projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych 26 054,7 mln euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 21 275,2 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności 18 927,6 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 347,6 mln euro), z publicznych środków krajowych 3 754,5 mln euro, a ze środków prywatnych 1 025 mln euro.

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój ...

Źródło: www.mrr.gov.pl

Białystok: konsultacje społeczne Narodowej Strategii Spójności i Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podlaskiego na lata 2007-2013

data: 2006-05-25 18:30:24

W latach 2007-2013 Polska ma szansę pozyskać z Unii Europejskiej ponad 90 mld euro. Prawie 60 mld euro z tej sumy będzie przeznaczonych na politykę spójności. Aby te wszystkie środki wydać, trzeba przygotować dobre programy. W ślad za tym muszę pójść bardzo dobrze przygotowane projekty - powiedział Władysław Ortyl, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, podczas konferencji dotyczącej Narodowej Strategii Spójności i Regionalnego Programu Operacyjnego. Spotkanie odbyło się 22 maja br. w Białymstoku, w ramach regionalnych konsultacji społecznych.

Prezentując Narodową Strategię Spójności, Minister Ortyl przypomniał, że na realizację 16 ...

Źródło: www.mrr.gov.pl

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.