Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Konkurs w ramach Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w 2013 r.

data: 2012-12-21 13:22:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w 2013 roku planowane jest ogłoszenie konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 POIG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 24 kwietnia 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 15 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.

Źródło: PARP

Nabór wniosków - Działanie 5.2. (odnawialne źródła energii)

data: 2012-12-14 09:54:20

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w ramach działania 5.2 RPOWP - w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy i jednostki samorządowe planujące lokalizację inwestycji na terenie województwa podlaskiego. W dniach 14.12.2012 - 31.01.2013 można złozyć wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Projekty mogą dotyczyć inwestycji w elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, kolektory słonecze, ogniwa fotowoltaiczne a także biogazownie.

Co istotne - możliwe jest uzyskanie dofinansowania nawet wysokości 70% inwestycji.

Podsumowanie konkursu - działanie 1.4 RPOWP

data: 2012-12-14 09:46:27

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego poinformowała, że dnia 07.12.2012 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

W ramach konkursu zamkniętego, trwającego od 15.10.2012 r. do 07.12.2012 r. wpłynęło 146 projektów. Ogólna wartość złożonych projektów wynosi 439 445 842,57 zł, w tym wartość dofinansowania 180 543 943,18 zł.

Środki finansowe w ramach konkursu pochodzą z Europejskiego ...

Źródło: Wrota Podlasia

Dotacje unijne: Nabór wniosków w ramach działania 1.4 RPO WP

data: 2012-10-16 14:31:11

15 października ogłoszono kolejny, ostatni już konkurs w ramach działania 1.4 wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw RPO województwa podlaskiego. Budżet konkursu wynosi 34,5 mln zł. Środki z RPO wesprą firmy, które zdecydują się na nowe i innowacyjne inwestycje. O powodzeniu w konkursie będzie decydować przede wszystkim innowacyjność przedsięwzięcia, a także liczba miejsc pracy, które powstaną w wyniku jego realizacji.

Przedsiębiorcy, bez względu na wielkość, mogą ubiegać się nawet o 6 mln zł dotacji. Wnioski mogą być składane od 15 października do 7 grudnia 2012 roku.

Źródło: Wrota Podlasia

Dotacje unijne Podlaskie: Podsumowanie konkursu do Działania 3.2

data: 2012-09-19 09:56:03

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego informuje, że dnia 17.09.2012 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.

W ramach konkursu zamkniętego, trwającego od 03.08.2012 r. do 17.09.2012 r. wpłynęły 24 wnioski. Ogólna wartość złożonych projektów wynosi 155 152 525,57 zł, w tym wartość dofinansowania 61 387 303,39 zł.

Źródło: Wrota Podlasia

Nowy harmonogram konkursów RPOWP

data: 2012-06-06 10:47:54

Ogłoszono zaktualizowany harmonogram dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Już w czerwcu ruszy konkurs (działanie 1.4.), w którym będzie można zdobyć dofinansowanie na e-usługi i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwach. To nowość. Do tej pory firmy mogły bowiem korzystać tylko z dotacji inwestycyjnych na zakup np. maszyn czy urządzeń.

Dzięki oszczędnościom, w sierpniu zostanie uruchomiony kolejny konkurs na dotacje turystyczne (działanie 3.2.). Przedsiębiorcy będą mogli inwestować w infrastrukturę i atrakcje turystyczne m.in. przy hotelach czy pensjonatach.

Oprócz dwóch ...

Źródło: Wrota Podlasia

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.