Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Wyniki oceny formalnej - działanie 1.4 RPO WP

data: 2012-06-05 13:41:52

W dniu 1 czerwca 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił wyniki oceny formalnej projektów złożonych w ramach działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (1.4 RPO WP).

Spośród 188 projektów, które zgłosili do konkursu przedsiębiorcy, 161 przeszło do kolejnego etapu. Łączna wartość projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną wynosi 426,5 mln zł. Dofinansowanie to 172,5 mln zł.

Biorąc pod uwagę ogłoszone informacje można zauważyć iż jakość złożonych projektów znacząco się polepszyła w stosunku do poprzednich naborów. Biorąc pod uwagę poprzedni konkurs, trwający od ...

Konkurs na Odnawialne Źródła Energii w woj. podlaskim

data: 2012-04-12 23:08:38

Już w maju 2012 r. planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach działania 5.2 RPOWP w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy i jednostki planujące lokalizację inwestycji na terenie województwa podlaskiego.

Projekty mogą dotyczyć inwestycji w elektrownie wiatrowe,elektrownie wodne, kolektory słonecze, ogniwa fotowoltaiczne a także biogazownie.

Co istotne - możliwe jest uzyskanie dofinansowania nawet wysokości 70% inwestycji.

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu. Chętnie bezpłatnie pomożemy w analizie szans na uzyskanie dotacji.

Ruszył konkurs w ramach dotacji inwestycyjnych przedsiębiorstw w podlaskim - działanie 1.4 RPO WP

data: 2012-01-24 15:34:40

Ruszył długo oczekiwany konkurs w ramach wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw.

Od 24 stycznia do 16 marca 2012 r. możliwe jest ubieganie się o dotację inwestycyjną na:
- zakup sprzętu i wyposażenia;
- zakup oprogramowania;
- inwestycje w nieruchomości.

Dotacja powinna wiązać się z wprowadzeniem innowacji w firmie oraz w regionie.

Na dofinansowanie projektów przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 11 000 000 euro, co stanowi równowartość 45 736 900 PLN. (wg kursu euro z dnia 30.08.2011 r. określonego przez Europejski Bank Centralny).

Poziom dofinansowania projektów:
70% - mikro i małe przedsiębiorstwa
60% - ...

Źródło: Wrota Podlasia

Podsumowanie konkursu do Działania 3.2 RPO WP

data: 2012-01-17 09:39:15

W ramach konkursu zamkniętego do Działania 3.2 RPO WP - Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, trwającego od 17.11.2011 r. do 12.01.2012 r. wpłynęło 19 wniosków. Ogólna wartość złożonych projektów wynosi 145 891 313,25 zł., a wartość dofinansowania 47 853 709,32 zł.

Obecnie wnioski podlegają ocenie formalnej.

Źródło: Wrota Podlasia

Dotacje unijne na wynagrodzenia pracowników

data: 2011-09-20 11:58:36

Wiele osób pyta o możliwość uzyskania wsparcia na wynagrodzenia pracowników. Biorąc pod uwagę istniejące w obecnej perspektywie finansowej programy operacyjne możliwość wsparcia na ten cel przewidziano przede wszystkim w projektach edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje, iż organizator szkolenia czy kursu w ramach budżetu może włączyć koszty pracowników zatrudnionych bezpośrednio do realizacji danego zadania, bądź też częściowe koszty pracy osób pełniących zadania w projekcie przez określony czas (na przykład kilka godzin tygodniowo). Dofinansowanie sięga 100% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku projektów inwestycyjnych jedynym programem przewidującym taką ...

Autor: Marcin K. (crg.pl)

Roztrzygnięcie oceny formalnej działania 1.4 RPO WP (dotacje unijne podlaskie)

data: 2011-09-17 21:45:46

Zakończył się pierwszy etap oceny wniosków złożonych przez firmy na dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw).

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród firm - złożono 256 wniosków, z czego ocenę formalną przeszło 165 firm. Wymagań formalnych konkursu nie spełniło 91 wniosków (36%).
Najczęstszą przyczyną negatywnej oceny był brak decyzji dotyczącej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Jest to błąd, który zgodnie z zasadami konkursu, nie może zostać poprawiony. O odrzuceniu wielu projektów decydowały także niedopuszczalne zmiany w opisach i założeniach ...

Źródło: Wrota Podlasia

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.