Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Działanie 1.5 RPO WM - planowany nabór wniosków (dotacje unijne)

data: 2011-09-12 12:22:25

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Opublikowano następujące założenia dotyczące wsparcia:

- Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
- planowane jest ogłoszenie trzech oddzielnych konkursów:

* Średnie przedsiębiorstwa - Termin naboru wniosków: 30.09 - 14.10.2011 r.; Alokacja na konkurs: 5 mln EURO; Minimalna wartość dofinansowania z EFRR: 300 000 PLN; Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR: 1 300 000 PLN.

* Małe ...

Źródło: www.mazowia.eu

Nieuczciwe firmy naciągają przedsiębiorców

data: 2011-08-04 19:46:34

Istotna informacja, biorąc pod uwagę mnogość informacji o funduszach europejskich i często niejasność zasad, jakimi rządzą się Fundusze.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego opublikował informację o sytuacji, z którą zapewne spotkało się wielu przedsiębiorców z całego kraju, a mianowicie sprzedaż sławnych 'dokumentów na CD za kilkaset złotych'. Warto o tym pamiętać i nie dać się naciągnąć. Poniżej publikujemy treść informacji Urzędu:

'W ostatnim czasie docierają do nas liczne sygnały od podlaskich przedsiębiorców o firmach, które telefonicznie oferują kupno dokumentacji konkursowej RPOWP, a także podają nieprawdziwe informacje na temat zasad przyznawania ...

Źródło: Wrota Podlasia

Dotacje unijne na inwestycje przedsiębiorstw w woj. mazowieckim ruszają we wrześniu 2011 r.

data: 2011-08-02 14:01:02

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dokonano zmiany Harmonogramu naboru wniosków na rok 2011.

Co to oznacza dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego?

Wprowadzona zmiana dotyczy ogłoszenia trzeciego naboru wniosków w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Planowany nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego działania odbędzie się w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji, w terminie wrzesień - październik 2011 r.

Przewidywana wartość alokacji na konkurs wyniesie: 20 000 ...

Źródło: www.rpo.mazowia.eu

Dotacje unijne na Odnawialne Źródła Energii

data: 2011-08-01 14:24:56

Wiele osób pyta o możliwość uzyskania dofinansowania unijnego w zakresie odnawialnych źródeł energii. Pojęcie OZE jest szerokie i swym zasięgiem obejmuje zarówno energię wiatrową (turbiny wiatrowe), wodna (elektrownie wodne i małe elektrownie), kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, energia uzyskiwana z wykorzystaniem biomasy (np. biogazownie).

Jak uzyskać dofinansowanie w tym zakresie? Istnieją dwie główne możliwości pozyskania środków: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (działanie 9.4) oraz dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego właściwego dla danego województwa.

Przykładem jest tu trwający od 5 sierpnia do 20 ...

Autor: Marcin K. (crg.pl)

Dotacje unijne: Znaczące postępy w realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

data: 2011-07-28 13:54:09

- Postęp w Programie Infrastruktura i Środowisko jest widoczny przede wszystkim na poziomie zatwierdzania nowych projektów do realizacji. Jeszcze pod koniec 2010 r. liczba umów o dofinansowanie wynosiła ponad 1100, a przez pół roku wzrosła o 250! Większość z tych przedsięwzięć to projekty wieloletnie o ogromnych budżetach, których realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia z funduszy unijnych – podsumował Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego.

Pierwsze półrocze 2011 r. zostało zakończone znacznym postępem w realizacji największego programu przeznaczonego na infrastrukturę. Już ponad 65 miliardów złotych środków z Programu Infrastruktura i Środowisko przyznano ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dotacje unijne dla firm handlowych

data: 2011-03-09 11:25:38

Dziś poruszymy temat dotacji unijnych skierowanych do firm z sektora handlu.

Często spotykamy się z sytuacją kiedy firmy z sektora handlu planują uzyskanie dofinansowania na inwestycje. Niestety, poza dotacjami na rozpoczęcie działalności z Powiatowych Urzędów Pracy, żadna instytucja nie oferuje dotacji na zatowarowanie. Wsparciem objęty może być zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również dostosowanie lokalu.

Podstawowym celem jaki spełniać powienien projekt jest innowacyjność. Jak ją rozumieć ? Jest to wprowadzenie nowego produktu lub usługi (innowacja produktowa), znaczące udoskonalenie oferowanych produktów lub usług, lub zmiana w ...

Autor: Marcin K. (crg.pl)

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.