Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Terminy ogłoszenia i naboru wniosków o dofinansowanie w działaniach 8.1 i 8.2 POIG

data: 2010-05-04 09:45:58

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację działania 8.1 i 8.2 POIG w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.1 i 8.2 POIG.

W ramach działania 8.1 PO IG w 2010 r. uruchomiony zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 15 lipca 2010 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

W ramach działania 8.2 PO ...

Źródło: Serwis Wspieramy e-Biznes

Dodatkowe 633 mln euro z Funduszy Europejskich dla Polski na lata 2011-2013

data: 2010-04-22 12:51:27

Polska dostanie z Funduszy Europejskich dodatkowe 633 mln euro, Republika Czeska 237 mln euro, a Słowacja 138 mln. Ten dodatek jest bezpośrednim wynikiem wyższego niż przewidywano wzrostu gospodarczego w tych krajach. Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2007-2009 wyniósł o 8 proc. więcej niż zakładano w prognozie, natomiast w Słowacji i w Republice Czeskiej wynosił on o odpowiednio 10,8 proc. i 7,5 proc. więcej.

Podajemy do wiadomości fragment komunikatu Komisji Europejskiej z 19 kwietnia 2010 r.:

Polska, Republika Czeska i Słowacja podzielą między sobą dodatkowy 1 mld euro z funduszy strukturalnych w latach 2011-2013. Polska dostanie z funduszy strukturalnych ...

Źródło: www.mrr.gov.pl

Ogłoszono nabór wniosków w ramach inicjatywy Eco-innovation (dotacje unijne)

data: 2010-04-22 11:43:39

13 kwietnia 2010 r. otwarty został kolejny nabór wniosków w ramach inicjatywy Eco-innovation. Inicjatywa jest częścią Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji, wchodzącego w skład Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności. Jest także związana z wdrażaniem Planu Działań Unii Europejskiej na rzecz Technologii Środowiskowych. Pula środków przeznaczonych na tę edycję wynosi ok. 35 mln euro.

Nabór dotyczy projektów związanych z pierwszym wdrożeniem i powieleniem rynkowym rozwiązań ekoinnowacyjnych, zapobiegających bądź zmniejszających wpływ działalności ludzkiej na środowisko oraz prowadzących do bardziej efektywnego gospodarowania zasobami. W bieżącej ...

Źródło: www.ec.europa.eu/environment/eco-innovation

Informacja dotycząca ostatniego naboru wniosków w działaniu 8.1 PO IG

data: 2010-03-10 12:45:23

Informacja Regionalnej Instytucji Finansującej:

W związku z publikacjami niektórych mediów informującymi o wprowadzeniu w błąd przedsiębiorców przez komunikat PARP zamieszczony w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w Działaniu 8.1 tj. 26 października 2009 r. informujemy, że:

Ww. komunikat informował iż.: „wszystkie wnioski złożone w konkursie w terminie przyjmowania wniosków zostaną poddane ocenie”. Zgodnie z regulaminem konkursu i treścią komunikatu wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

W komunikacie nie znalazło się oświadczenie, że wszystkie wnioski otrzymają dofinansowanie, ale informacja że „w poprzednich, ...

Źródło: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

II Ranking Firm Konsultingowych

data: 2010-01-05 11:18:09

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować iż w II Ogólnopolskim Rankingu Firm Konsultingowych przygotowanym przez czasopismo EuroEkspert nasza firma Centrum Rozwoju Gospodarczego uzyskała 6 miejsce w skali kraju w kategorii skuteczność aplikowania osiągając wynik 87,5%.

Nowy nabór wniosków - poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa RPO WP (Podlaskie)

data: 2009-11-17 00:47:52

Informujemy iż w czwartek (12.11.2009r.) został uruchomiony konkurs dla mikroprzedsiębiorców w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

Wnioski można składać od 12 listopada do 29 grudnia tego roku. Tym razem do podziału jest przeznaczonych 5 mln euro.

Warunki konkursu będą zbliżone do tych, które obowiązywały w poprzednim naborze z poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa (trwającym od 7 lipca do 31 sierpnia 2009). Uprawnionymi do składania wniosku są mikroprzedsiębiorcy - z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS. Pełna dokumentacja konkursowa została zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego.

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.