Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu dla mikroprzedsiębiorstw

data: 2009-09-10 10:51:36

Zakończył się nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorstw ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego. Na konkurs z poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa, który trwał od 7 lipca do 31 sierpnia tego roku wpłynęło 121 projektów złożonych przez firmy reprezentujące różne branże.

Ogólna wartość złożonych wniosków wyniosła 75 156 650,23 zł, a wartość dofinansowania 29 578 553,07 zł. Przypomnijmy, że do podziału było 5 000 000 euro, a do dofinansowania mogły być zgłaszane tylko nowe inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego ...

Źródło: Wrota Podlasia

Działanie 8.1 PO IG — rundy aplikacyjne w 2009 roku

data: 2009-06-19 13:38:12

Informujemy, iż z uwagi na duże zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania w ramach Działania 8.1 POIG ustanowiono dodatkowy termin naboru wniosków:

II runda aplikacyjna:
− ogłoszenie naboru – 29 czerwca 2009 r.
− rozpoczęcie naboru – 13 lipca 2009 r.
− zakończenie naboru – 31 lipca 2009 r.

III runda aplikacyjna:
− ogłoszenie naboru – 14 września 2009 r.
− rozpoczęcie naboru – 28 września 2009 r.
− zakończenie naboru – 16 października 2009 r.


Ponadto informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała propozycję alokacji dla każdego z w/w ...

www.parp.gov.pl

RPO na Podlasiu

data: 2009-05-04 12:02:22

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs dotyczący poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Na dofinansowanie projektów przeznaczono 20 000 000 euro. Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związaną z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie
- realizacją zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu ...

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dotacje unijne)

data: 2009-02-19 10:11:58

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO), jako instytucja wdrażająca dla Programu Infrastruktura i Środowisko, ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla Działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 16 marca 2009 r. do 14 kwietnia 2009 r.

Źródło: IPiEO.pl

Im więcej zarabiamy, tym więcej zyskamy

data: 2008-12-17 08:37:55

Od stycznia na skali podatkowej będą tylko dwa progi.

Te korzystne rozwiązania najszybciej odczują osoby, które wypłatę za grudzień 2008 roku dostaną w styczniu 2009.

Dzięki zmianie skali podatkowej od dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2009 r. zapłacimy niższy podatek. Rok 2008 jest ostatnim, w którym rozliczamy się w oparciu o trzy stawki podatkowe - 19, 30 i 40 procent. Od stycznia 2009 r. będą dwie: 18 i 32 procent.

Skorzysta każdy. Tylko różnie

Według tej niższej stawki rozliczą się wszyscy, którzy zarobią w ciągu roku poniżej 85 528 zł. Natomiast podatnicy, których zarobki przekroczą wspomnianą wyżej kwotę, zapłacą ...

Źródło: Kurier Poranny

Komunikat o planowanym wstrzymaniu naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG

data: 2008-09-24 11:41:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, iż w związku z przekroczeniem w dniu 23 września 2008 r. 100% alokacji przewidzianej dla Działania 8.1 PO IG tj. kwoty 123.646.000,00 zł., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące jedynie do dnia 26 września 2008 r.

Więcej:
http://www.parp.gov.pl/index/index/771
http://www.parp.gov.pl/index/index/597

www.parp.gov.pl

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.