Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Mapa Strony

Strona Główna

Kontakt

Mapa Strony

Na skróty:

::  

Wyszukiwarka dotacji 

::  

Szkolenia unijne 

::  

Pliki cookies 

Dotacje unijne 2014-2020

::  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 

::  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS) 

::  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 

::  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) 

::  

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) 

::  

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT) 

::  

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) 

:: ::  

RPO Dolnośląskie 

:: ::  

RPO Kujawsko-pomorskie 

:: ::  

RPO Lubelskie 

:: ::  

RPO Lubuskie 

:: ::  

RPO Łódzkie 

:: ::  

RPO Małopolskie 

:: ::  

RPO Mazowieckie 

:: ::  

RPO Opolskie 

:: ::  

RPO Podkarpackie 

:: ::  

RPO Podlaskie 

:: ::  

RPO Pomorskie 

:: ::  

RPO Śląskie 

:: ::  

RPO Świętokrzyskie 

:: ::  

RPO Warmińsko-mazurskie 

:: ::  

RPO Wielkopolskie 

:: ::  

RPO Zachodniopomorskie 

::  

Fundusze Europejskie 

::  

Spis użytych skrótów  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Typy projektów

::  

Dotacje na Badania i Rozwój (B+R) 

::  

Dotacje na Innowacje 

::  

Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE) 

::  

Dotacja z ZUS 

::  

Dotacje na szkolenia 

::  

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Finanse

::  

Rachunki firmowe 

::  

Kredyty 

::  

Leasing 

::  

Oszczędności 

::  

Narzędzia porównawcze 

::  

Pozostałe 

Rozpoczęcie Działalności Gospodarczej

::  

Podjęcie działalności gospodarczej 

::  

Nazwa i zakres działalności 

::  

Wpis do EDG 

::  

Numer REGON 

::  

Numer Identyfikacji Podatkowej 

::  

Otwarcie rachunku 

::  

Wyrabiamy pieczątkę 

::  

Zgłoszenie do ubezpieczeń 

::  

Zezwolenia, koncesje 

::  

Zanim przetniemy wstęgę 

::  

Kalendarium przedsiębiorcy 

Archiwum Funduszy: Dotacje Unijne 2007-2013

::  

PO IG 

:: ::  

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 

:: ::  

2. Infrastruktura sfery Badawczo - Rozwojowej 

:: ::  

3. Kapitał dla innowacji 

:: ::  

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia  2

:: ::  

5. Dyfuzja Innowacji 

:: ::  

6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 

:: ::  

7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji 

:: ::  

8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki  2 3

::  

PO IiŚ 

:: ::  

1. Gospodarka wodno-ściekowa 

:: ::  

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi  2

:: ::  

3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska  2 3

:: ::  

4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska  2 3 4 5 6

:: ::  

5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych  2 3 4

:: ::  

6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T  2 3

:: ::  

7. Transport przyjazny środowisku  2 3 4 5

:: ::  

8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe  2 3 4

:: ::  

9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  2 3 4 5 6

:: ::  

10. Bezpieczeństwo energetyczne  2 3

:: ::  

11. Kultura i dziedzictwo kulturowe  2 3

:: ::  

12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia  2

:: ::  

13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

::  

PO KL 

:: ::  

1. Zatrudnienie i integracja społeczna 

:: ::  

2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 

:: ::  

3. Wysoka jakość systemu oświaty 

:: ::  

4. Szkolnictwo wyższe i nauka 

:: ::  

5. Dobre rządzenie 

:: ::  

6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

:: ::  

7. Promocja integracji społecznej 

:: ::  

8. Regionalne kadry gospodarki 

:: ::  

9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

::  

PO RPW 

:: ::  

1. Nowoczesna gospodarka 

:: ::  

2. Wojewódzkie ośrodki wzrostu 

:: ::  

3. Infrastruktura transportowa 

::  

PROW 

:: ::  

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

:: ::  

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich  2 3 4 5

:: ::  

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  2 3 4 5

:: ::  

Oś 4 Leader  2 3 4

::  

PO RYBY 

:: ::  

1. Działania na rzecz adaptacji floty rybackiej  

:: ::  

2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny 

:: ::  

3. Środki służące wspólnemu interesowi 

:: ::  

4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 

::  

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

:: ::  

1. Współpraca transgraniczna 

:: ::  

2. Współpraca transnarodowa 

:: ::  

3. Współpraca międzyregionalna 

::  

RPO Podlaskie 

:: ::  

1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 

:: ::  

2. Rozwój infrastruktury transportowej 

:: ::  

3. Rozwój turystyki 

:: ::  

4. Społeczeństwo Informacyjne 

:: ::  

5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 

:: ::  

6. Rozwój infrastruktury społecznej 

::  

RPO Małopolskie 

::  

RPO Mazowieckie 

:: ::  

1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 

:: ::  

2. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 

:: ::  

3. Regionalny system transportowy 

:: ::  

4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 

:: ::  

5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

:: ::  

6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

:: ::  

7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

::  

RPO Opolskie 

::  

RPO Dolnośląskie 

::  

RPO Podkarpackie 

::  

RPO Kujawsko - Pomorskie 

::  

RPO Pomorskie 

::  

RPO Lubelskie 

::  

RPO Śląskie 

::  

RPO Lubuskie 

::  

RPO Świętokrzyskie 

::  

RPO Łódzkie 

::  

RPO Warmińsko - Mazurskie 

::  

RPO Wielkopolskie 

::  

RPO Zachodniopomorskie 

aktualności

::  

Komunikat Komisji Europejskiej ws. pojęcia pomocy państwa

::  

Dotacja na produkcję energii OZE

::  

dotacje unijne na lata 2014-2020 ruszają

::  

Dotacje unijne: Trwają konsultacje Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

::  

Dotacje unijne dla firm - ruszył nabór wniosków z działania 4.4 POIG

::  

Dotacje unijne podlaskie - wyniki oceny formalnej dla działania 1.4 RPO WP

::  

Konkurs w ramach Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w 2013 r.

::  

Nabór wniosków - Działanie 5.2. (odnawialne źródła energii)

::  

Podsumowanie konkursu - działanie 1.4 RPOWP

::  

Dotacje unijne: Nabór wniosków w ramach działania 1.4 RPO WP

::  

Dotacje unijne Podlaskie: Podsumowanie konkursu do Działania 3.2

::  

Nowy harmonogram konkursów RPOWP

::  

Wyniki oceny formalnej - działanie 1.4 RPO WP

::  

Konkurs na Odnawialne Źródła Energii w woj. podlaskim

::  

Ruszył konkurs w ramach dotacji inwestycyjnych przedsiębiorstw w podlaskim - działanie 1.4 RPO WP

::  

Podsumowanie konkursu do Działania 3.2 RPO WP

::  

Dotacje unijne na wynagrodzenia pracowników

::  

Roztrzygnięcie oceny formalnej działania 1.4 RPO WP (dotacje unijne podlaskie)

::  

Działanie 1.5 RPO WM - planowany nabór wniosków (dotacje unijne)

::  

Nieuczciwe firmy naciągają przedsiębiorców

::  

Dotacje unijne na inwestycje przedsiębiorstw w woj. mazowieckim ruszają we wrześniu 2011 r.

::  

Dotacje unijne na Odnawialne Źródła Energii

::  

Dotacje unijne: Znaczące postępy w realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

::  

Dotacje unijne dla firm handlowych

::  

Zmodernizowano przejście kolejowe w Kuźnicy Białostockiej.

::  

DECYZJE, PIENIĄDZE, INWESTYCJE. Odcinek 4 (wideo)

::  

Dotacja na gabinet lekarski, stomatologiczny i fizjoterapii

::  

Dofinansowanie dla firmy budowlanej

::  

Dofinansowanie na salon fryzjerski i kosmetyczny

::  

Nabór wniosków do działania 6.1 PO IG w roku 2010 - runda II

::  

Terminy ogłoszenia i naboru wniosków o dofinansowanie w działaniach 8.1 i 8.2 POIG

::  

Dodatkowe 633 mln euro z Funduszy Europejskich dla Polski na lata 2011-2013

::  

Ogłoszono nabór wniosków w ramach inicjatywy Eco-innovation (dotacje unijne)

::  

Informacja dotycząca ostatniego naboru wniosków w działaniu 8.1 PO IG

::  

II Ranking Firm Konsultingowych

::  

Nowy nabór wniosków - poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa RPO WP (Podlaskie)

::  

Zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu dla mikroprzedsiębiorstw

::  

Działanie 8.1 PO IG — rundy aplikacyjne w 2009 roku

::  

RPO na Podlasiu

::  

Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dotacje unijne)

::  

Im więcej zarabiamy, tym więcej zyskamy

::  

Komunikat o planowanym wstrzymaniu naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG

::  

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

::  

Ruszył pierwszy nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

::  

Aktualne terminy składania wniosków - PO IiŚ (dotacje unijne)

::  

Nabór wniosków - działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

::  

Ogłoszenie konkursów do działań Programu Innowacyjna Gospodarka

::  

Dotacje unijne na ochronę środowiska: niezgodność z unijną legislacją

::  

Wstrzymanie konkursów planowanych w harmonogramie na kwiecień i maj 2008 roku.

::  

Ogłoszono konkurs na Działanie 4.4 PO IG (dotacje unijne)

::  

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa

::  

Konkursy w podlaskim

::  

Listy projektów kluczowych zostały zweryfikowane

::  

Konkursy w Śląskim RPO ogłoszone

::  

Ruszyły konkursy pilotażowe w ramach PO KL w województwie podlaskim

::  

Nowe zasady udzielania kredytu technologicznego

::  

Komisja zaakceptowała programy: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz 5 programów regionalnych

::  

I nabór projektów w ramach INTERREG IV C

::  

Program Kapitał Ludzki zaakceptowany przez Komisję Europejską

::  

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

::  

Rusza nabór wniosków do Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych

::  

Zakończenie negocjacji Programu Infrastruktura i Środowisko z Komisją Europejską

::  

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja po konsultacjach społecznych

::  

System realizacji Programu Kapitał Ludzki

::  

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C zatwierdzony przez KE

::  

Nabór wniosków do INTERREG IIIA

::  

KE przedstawia propozycje lepszego wykorzystania funduszy europejskich

::  

Dotacje unijne: Pierwsze województwo ogłasza harmonogram naboru projektów

::  

Zakończenie negocjacji PO RPW z Komisją Europejską

::  

Pierwsze programy regionalne oficjalnie zaakceptowane przez Komisję Europejską

::  

Wsparcie edukacji z funduszy UE

::  

Drugi nabór wniosków w ramach działania 1.3 SPO Transport

::  

PO RPW pod lupą Akademii Twórczej Przedsiębiorczości

::  

Poziom wdrażania funduszy strukturalnych – stan na 31 lipca 2007

::  

Uszczegółowienie RPO WP 2007-2013

::  

Lista kluczowych inwestycji na lata 2007-2013 do PO IiŚ oraz PO IG

::  

Program Wsparcia dla technostarterów (dotacje unijne)

::  

Postępy we wdrażaniu Mechanizmów Finansowych

::  

Wsparcie na ochronę własności przemysłowej (dotacje unijne)

::  

Negocjacje Regionalnych Programów Operacyjnych

::  

Za miesiąc koniec negocjacji dla RPO Województwa Podlaskiego

::  

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

::  

Koniec negocjacji 5 Regionalnych Programów Operacyjnych

::  

Rozpoczęcie procedury naboru obserwatorów organizacji pozarządowych do Pre-komitetu PO IG

::  

Nadrabianie dystansu – wpływ członkostwa w UE na rozwój kraju (dotacje unijne)

::  

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

::  

Szwajcarski mechanizm finansowy

::  

Nabór wniosków w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych

::  

Program Innowacyjna Gospodarka przesłany do Komisji Europejskiej

::  

Konsultacje społeczne projektów formularzy wniosków o dofinansowanie w ramach PO IG

::  

Negocjacje RPO Województwa Podlaskiego

::  

Nowe prawo zamówień publicznych

::  

UWAGA - ZMIANY W PRZEPISACH:

::  

Zakończono drugi nabór wniosków w ramach Mechanizmów Finansowych

::  

Wnioski po ocenie merytorycznej

::  

Wydłużenie terminu składania wniosków do SPO WKP 2.2.1

::  

Nabór wniosków do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG (dotacje z UE dla przedsiębiorstw)

::  

Fundusze dla przedsiębiorców w latach 2007 - 2013 (dotacje z UE dla przedsiębiorstw)

::  

Wyniki Działania 3.4 ZPORR w województwie podlaskim

::  

Nabór wniosków trwa do 12 stycznia 2007 (wnioski o dotacje z UE)

::  

Dodatkowe środki finansowe dla regionów (dotacje z UE)

::  

Dotacje na lata 2007 - 2013 (dotacje unijne)

::  

Nowa runda dotacji na inwestycje (dotacje z UE)

::  

3,3 mld euro z UE dla przedsiębiorstw (dotacje z UE)

::  

Ułatwienia dla rolników dostosowujących gospodarstwa do standardów unijnych

::  

Podlaskie w czołówce we wspieraniu przedsiębiorczości (dotacje unijne)

::  

Wstępna wersja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 2007-2013 (dotacje z UE)

::  

Białystok: konsultacje społeczne Narodowej Strategii Spójności i Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podlaskiego na lata 2007-2013

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.