Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie
1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
2. Rozwój infrastruktury transportowej
3. Rozwój turystyki
4. Społeczeństwo Informacyjne
5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
6. Rozwój infrastruktury społecznej
  RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, 2007-2013

(Projekt przyjęty 13 lipca 2007 roku)

Kluczem do podniesienia konkurencyjności podlaskich firm jest innowacja. Szybkie tempo rozwoju techniki i nowoczesnych technologii sprawia, że tylko przedsiębiorstwa innowacyjne mogą zaistnieć i utrzymać się na rynku.

Województwo podlaskie charakteryzuje się szerokim sektorem MŚP. Głównymi problemami tego sektora obok braku kapitału są: niewystarczająca ilość instytucji otoczenia biznesu, wykwalifikowanej kadry pracowniczej, nowych technologii oraz nowoczesnych systemów informacyjnych. Opracowanie odpowiadającej potrzebom oferty szkoleniowo-edukacyjnej oraz wsparcie finansowo-kredytowe osób zamierzających rozpocząć bądź rozszerzyć działalność gospodarczą, wpłynie na podniesienie stopnia aktywizacji gospodarczej oraz na powstanie nowych miejsc pracy.

Wzmocnienie związku nauki z biznesem zaktywizuje sektor MŚP do wykorzystywania nowych technologii, poprawi warunki rozwoju małych przedsiębiorstw zlokalizowanych przy szkołach wyższych i instytucjach naukowo – badawczych, doprowadzi do rozwoju systemów informacyjnych, a w efekcie do trwałego wzrostu gospodarczego. Spowoduje też powstanie zalążków sprawnego systemu pobudzania, transferu i promocji innowacji.

Powyższe cele realizowane będą poprzez następujące Priorytety rozwoju i wynikające z nich działania:


Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Departament Zarządzania RPO
ul. Handlowa 6
15-399 Białystok
Tel.: (085) 654 82 02
Fax: (085) 654 82 04
e-mail: sekretariat.rpo@wrotapodlasia.pl

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Tel. infolinii: 0 8013 0 8013
e-mail: informacja@rpowp.wrotapodlasia.pl


ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.