Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Dotacje według typów i branż   Dotacje na odnawialne źródła energii   Pliki cookies
  Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów   PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  RPO Podlaskie   RPO Mazowieckie   RPO Dolnośląskie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Lubuskie   RPO Łódzkie   RPO Małopolskie   RPO Opolskie   RPO Podkarpackie   RPO Pomorskie   RPO Śląskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
  Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Firmy   Rolnicy
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
Dotacje na rozpoczecie dziłalności gospodarczej

Dotacje z Funduszu Pracy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne

Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest m.in na podstawie Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.). Szczegóły..Działanie 6.2 PO KL

'Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia'. Maksymalna kwota, jaką można dostać korzystając z tego działania to 40 tys. zł, lub 20 tys. zł w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Szanse na przyznanie dotacji rosną, gdy wniosek składa osoba która nie ukończyła 25. roku życia, bądź skończyła 45 lat, przez ostatni rok nie prowadziła działalności gospodarczej a także osoba niepełnosprawna. Szczegóły..


:: Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie 312: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dostępne jest również w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, czyli dotacji skierowanej do osób zamieszkujących na obszarach do 5 tys mieszkańców. Szczegóły..

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

80 mln zł na innowacje dla firm

data: 2015-07-31 14:06:48

źródło: www.mir.gov.pl

W niedzielę otwarcie bulwarów nad Wisłą!

data: 2015-07-31 13:58:15

źródło: www.mir.gov.pl

Szansa na duże zmiany w szkolnictwie zawodowym

data: 2015-07-30 16:22:02

źródło: www.mir.gov.pl

Zakończenie oceny formalnej w działaniu 2.1 POPC

data: 2015-07-30 16:07:32

źródło: www.mir.gov.pl

Powstanie obwodnica Radomia

data: 2015-07-29 14:31:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.