Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY
1. Działania na rzecz adaptacji floty rybackiej
2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny
3. Środki służące wspólnemu interesowi
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
  Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich, 2007-2013

(Projekt - listopad 2006)


Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Narodowa Strategia Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 obejmują wszystkie aspekty Wspólnej Polityki Rybackiej.

Generalnym celem polskiej polityki rybackiej jest:
Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego oraz trwała obecność gospodarki rybnej w gospodarce narodowej. Produkty rybołówstwa oraz chowu i hodowli ryb, produkty przetwórstwa powinny odpowiadać zapotrzebowaniu rynku krajowego pod względem ceny i jakości oraz powinny być konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

Projekt Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 zakłada realizacji celów strategicznych i podjęcie działań w następujących obszarach priorytetowych:


Priorytet 1. Działania na rzecz adaptacji floty rybackiej

 • Działanie 1.1 Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej
 • Działanie 1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej
 • Działanie 1.3 Inwestycje na pokładzie statków rybackich i selektywno oraz premie na rzecz rybactwa przybrzeżnego

Priorytet 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny
 • Działanie 2.1 Akwakultura
 • Działanie 2.2 Rybołówstwo śródlądowe
 • Działanie 2.3 Inwestycje w przetwórstwo i obrót

Priorytet 3. Środki służące wspólnemu interesowi
 • Działanie 3.1 Działania wspólne
 • Działanie 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej
 • Działanie 3.3 Porty rybackie, miejsca wyładunku i przystanie
 • Działanie 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
 • Działanie 3.5 Projekty pilotażowe
 • Działanie 3.6 Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich

Priorytet 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
 • Działanie 4.1. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.