Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) jest dokumentem o charakterze operacyjnym, określającym główne kierunki rozwoju województwa, zmierzające do m.in. poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu. Struktura i zakres RPO WŁ wynika z dokumentu „Procedury przygotowania Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 w ramach NSRO – organizacja prac”, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Cel strategiczny RPO WŁ to Integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako Środkowoeuropejskiego Centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc.

Cele szczegółowe programu:ul>

 • Priorytet I: BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGII, INNOWACJI ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;
 • Priorytet II: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE;
 • Priorytet III: INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY;
 • Priorytet IV: OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM PRZYRODNICZYM I TECHNOLOGICZNYM ORAZ ICH ZWALCZANIE;
 • Priorytet V: WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI SFERY GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE KULTURY I TURYSTYKI;
 • Priorytet VI: REGIONALNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA;
 • Priorytet VII: INWESTYCJE ENERGETYCZNE;
 • Priorytet VIII: INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA I W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ.

 • Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Łódzkiego

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Al. Piłsudskiego 8
  90-051 Łódź
  www.rpo.lodzkie.pl

  Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu RPO Województwa Łódzkiego

  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
  ul. Roosevelta 15
  90-056 Łódź
  www.cop.lodzkie.pl


  ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
      Skróty wiadomości

  reklama

  Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

  data: 2015-12-10 15:13:36

  źródło: www.mir.gov.pl

  Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

  data: 2015-12-09 14:11:00

  źródło: www.mir.gov.pl

  Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

  data: 2015-12-08 19:41:30

  źródło: www.mir.gov.pl

  strony: 12345678910

  .