Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Numer REGON, czyli Urząd Statystyczny

Po dokonaniu zgłoszenia w ewidencji działalności gospodarczej, będąc już przedsiębiorcą, musimy uzyskać numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON).

W rejestrze tym znajdą się następujące informacje o naszej firmie:
- nazwa i adres siedziby oraz nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL) właściciela,
- forma prawna i forma własności,
- wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności
- data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności,
- nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i numer nadany przez ten organ.

Numer REGON będzie nam niezbędny w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz do zawierania umów z kontrahentami i w rozliczeniach z nimi.

Rada:

Dbajmy o to, by mieć w firmie zaświadczenie o posiadaniu numeru REGON z aktualnymi danymi, gdyż będziemy zobowiązani do posługiwania się nim w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym. Numer REGON powinien być także zamieszczany na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Każdą zmianę zakresu działalności należy zgłosić do Urzędu Statystycznego w terminie 14 dni od jej zaistnienia.

Plus dla Ciebie:

- Za złożenie wniosku nie pobiera się żadnych opłat.
- Szczegółowe informacje odnośnie rejestru REGON, można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

Kolejny Krok >>>

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.