Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie

Dotacje unijne na szkolenia możliwe będą do uzyskania w ramach nowego programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w każdym z województw.

Nowością w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 będzie Rejestr Usług Rozwojowych. - w nowej perspektywie zdecydowano się wprowadzić tzw. system popytowy, w którym przedsiębiorcy i osoby chcące podnieść swoje kompetencje będą korzystać z bonów szkoleniowych, wybierając kursy z oferty certyfikowanych firm szkoleniowych. Każdy podmiot, który będzie chciał prowadzić dofinansowane szkolenia będzie musiał znaleźć się w Rejestrze Usług Rozwojowych. Tym samym będzie musiał spełniać kryteria, które pozwolą na wpisanie do RUR. Wszystko to ma wpłynąć na jakość szkoleń.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych będą realizowane tzw. podmiotowe systemy finansowania szkoleń (PSF). Dzięki nim przedsiębiorcy będą mogli samodzielnie wybierać usługi rozwojowe, a całość będzie skoordynowana z RUR. Wsparcie w ramach PSF będzie dedykowane firmom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania do jednej usługi ustalono na poziomie 50 proc. kosztów, przy czym kwota dofinansowania pojedynczej usługi na jedną osobę nie może wynieść więcej niż 5 tys. zł. Poziom wsparcia może zostać zwiększony, jeśli dotyczy branży, działalności lub typów pracowników, dla których wsparcie jest ważne w kontekście celów polityki regionalnej lub jeśli planowane szkolenie dotyczy: osób powyżej 50 roku życia, pracowników o niskich kwalifikacjach, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu, przedsiębiorstw, które zyskały dofinansowanie na analizę potrzeb rozwojowych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodatkowo wsparcie w zakresie szkoleń oferują Powiatowe Urzędy Pracy:

  • Szkolenie zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy - Jeżeli pracodawca zadeklaruje lub uprawdopodobni zatrudnienie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy po odpowiednim przeszkoleniu, urząd pracy może sfinansować tej osobie koszty szkolenia potrzebnego do podjęcia pracy na wskazanym przez pracodawcę stanowisku. Szczegóły dostępne w Dziale Szkoleń najbliższego Urzędu Pracy
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - możliwość sfinansowania kosztu szkolenia do 100% Sprawdź szczegóły..

Zobacz także:

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.