Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Dotacje według typów i branż   Dotacje na odnawialne źródła energii   Pliki cookies
  Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów   PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  RPO Podlaskie   RPO Mazowieckie   RPO Dolnośląskie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Lubuskie   RPO Łódzkie   RPO Małopolskie   RPO Opolskie   RPO Podkarpackie   RPO Pomorskie   RPO Śląskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
  Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Firmy   Rolnicy
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy

Dotacja na gabinet lekarski, stomatologiczny i fizjoterapii

data: 2010-12-28 11:20:25

Dziś przedstawimy możliwości ubiegania się o wsparcie w przypadku branży medycznej. Jest to bardzo zróżnicowana branża, począwszy od małych jednoosobowych praktyk lekarskich i gabinetów stomatologicznych oraz gabinetów fizjoterapii po specjalistyczne kliniki z różnych dziedzin: kardiologii, urologii, ginekologii, laryngologii, alergologii czy też chirurgii plastycznej.

Branża ta posiada szereg możliwości ubiegania się o wsparcie. Możliwość dofinansowania działalności w tym zakresie uzależniona jest od dwóch podstawowych czynników – czy gabinet posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i czy usługi świadczone przez gabinet są w 100 % pokrywane z Funduszu.

Jeśli są one w pełni finansowane z funduszu jedyną możliwością wsparcia jest dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego właściwego dla danego województwa. W każdym z programów wyodrębnione jest wsparcie na rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. Poza prywatnymi gabinetami o dofinansowanie mogą ubiegać się tam m.in. szpitale.

Jeśli jednak gabinet świadczy część lub całość usług odpłatnie ma możliwość skorzystania z innego rodzaju wsparcia. Dostępne są następujące działania:

■ Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy (finansowana przez Fundusz Pracy) – w przypadku osób bezrobotnych pragnących dopiero utworzyć firmę możliwe jest uzyskanie dofinansowania w 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (około 19 tys. zł w zależności od regionu). Środki te można przeznaczyć na zakup sprzętu i wyposażenia, ale również na reklamę (do wysokości 20% łącznych kosztów) i zakup materiałów (do wysokości 30% łącznych kosztów).

■ Regionalny Program Operacyjny właściwy dla danego województwa – w przypadku firm zlokalizowanych poza obszarami do 5 tys mieszkańców (dla których nie ma zastosowania PROW) możliwe jest uzyskanie wsparcia z regionalnego programu właściwego dla danego województwa. Możliwe jest tu sfinansowanie zakupu środków trwałych i wyposażenia, jak również sfinansowanie zakupu lokalu czy też nieruchomości. Wszystko to pod warunkiem wprowadzenia innowacji – czegoś nowego w skali co najmniej firmy.

Autor: Marcin K. (crg.pl)

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

80 mln zł na innowacje dla firm

data: 2015-07-31 14:06:48

źródło: www.mir.gov.pl

W niedzielę otwarcie bulwarów nad Wisłą!

data: 2015-07-31 13:58:15

źródło: www.mir.gov.pl

Szansa na duże zmiany w szkolnictwie zawodowym

data: 2015-07-30 16:22:02

źródło: www.mir.gov.pl

Zakończenie oceny formalnej w działaniu 2.1 POPC

data: 2015-07-30 16:07:32

źródło: www.mir.gov.pl

Powstanie obwodnica Radomia

data: 2015-07-29 14:31:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.