Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie

Dotacja na gabinet lekarski, stomatologiczny i fizjoterapii

data: 2010-12-28 11:20:25

Dziś przedstawimy możliwości ubiegania się o wsparcie w przypadku branży medycznej. Jest to bardzo zróżnicowana branża, począwszy od małych jednoosobowych praktyk lekarskich i gabinetów stomatologicznych oraz gabinetów fizjoterapii po specjalistyczne kliniki z różnych dziedzin: kardiologii, urologii, ginekologii, laryngologii, alergologii czy też chirurgii plastycznej.

Branża ta posiada szereg możliwości ubiegania się o wsparcie. Możliwość dofinansowania działalności w tym zakresie uzależniona jest od dwóch podstawowych czynników – czy gabinet posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i czy usługi świadczone przez gabinet są w 100 % pokrywane z Funduszu.

Jeśli są one w pełni finansowane z funduszu jedyną możliwością wsparcia jest dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego właściwego dla danego województwa. W każdym z programów wyodrębnione jest wsparcie na rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. Poza prywatnymi gabinetami o dofinansowanie mogą ubiegać się tam m.in. szpitale.

Jeśli jednak gabinet świadczy część lub całość usług odpłatnie ma możliwość skorzystania z innego rodzaju wsparcia. Dostępne są następujące działania:

■ Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy (finansowana przez Fundusz Pracy) – w przypadku osób bezrobotnych pragnących dopiero utworzyć firmę możliwe jest uzyskanie dofinansowania w 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (około 19 tys. zł w zależności od regionu). Środki te można przeznaczyć na zakup sprzętu i wyposażenia, ale również na reklamę (do wysokości 20% łącznych kosztów) i zakup materiałów (do wysokości 30% łącznych kosztów).

■ Regionalny Program Operacyjny właściwy dla danego województwa – w przypadku firm zlokalizowanych poza obszarami do 5 tys mieszkańców (dla których nie ma zastosowania PROW) możliwe jest uzyskanie wsparcia z regionalnego programu właściwego dla danego województwa. Możliwe jest tu sfinansowanie zakupu środków trwałych i wyposażenia, jak również sfinansowanie zakupu lokalu czy też nieruchomości. Wszystko to pod warunkiem wprowadzenia innowacji – czegoś nowego w skali co najmniej firmy.

Autor: Marcin K. (crg.pl)

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.